ATSF (Advanced Theological Studies Fellowship)

Aankomende mei en juni is er weer de mogelijkheid voor buitenlandse promovendi om een maand aan de TU Kampen | Utrecht door te brengen. Het programma tussen 22 mei en 16 juni zal met name gericht zijn op de dialoog tussen de bezoekende promovendi en de onderzoeksgemeenschap van de TU. Voor meer informatie: https://en.tukampen.nl/international/atsf/.

Alle agenda items in één overzicht?