Systematische Theologie

Ben jij…

 • In het bezit van een Bachelor-diploma en wil je je verdiepen in de inhoud van het christelijk geloof?
 • Aan het werk in de kerk, maar heb je behoefte aan meer reflectie op de geloofsvragen die je bij mensen tegenkomt?
 • docent godsdienst, maatschappijleer, of filosofie, en wil je weten wat gereformeerde theologie te bieden heeft voor het nadenken over de grote vragen van het leven?

Dan is de master Systematische Theologie wellicht iets voor jou!

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, maar ook bijvoorbeeld in journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven.

Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. De universiteit heeft een gereformeerde grondslag, maar iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom.

Het studieprogramma van de master Systematische Theologie heeft een omvang van 60 EC, dus één jaar fulltime studeren.

In de internationale evangelicale beweging worden flinke debatten gevoerd over predestinatie, genade, vrije wil: ‘Calvinist’ en ‘Arminian’ zijn geen labels uit het verleden, maar posities die nog altijd met verve worden verdedigd. In een andere richting heeft Karl Barth een flinke steen in de vijver gegooid met zijn christologische verkiezingsleer die lijkt uit te lopen op universele verzoening.

Genoeg reden dus om de uitdaging op te pakken en op zoek te gaan naar ‘roots and fruits’ van de verkiezingsleer.

Het project ‘Uitverkiezing’ is nader uitgewerkt in diverse modules:

 • Verdieping kennis Dogmengeschiedenis en Dogmatiek (6 EC)
 • Nieuwere Theologie (6 EC)
 • Dordtse Leerregels in historische en theologische context (6 EC)
 • Nieuwtestamentische theologie rondom de uitverkiezing (bijvak, 6 EC)
 • Actuele debatten rond verkiezing en verwerping (6 EC)
 • Kwalitatief Empirisch Onderzoek (keuzevak, 6 EC)

Voor het onderwerp van de afstudeerscriptie kan in verschillende richtingen gekeken worden, bijvoorbeeld:

–          de problematiek in de bredere gereformeerde gezindte rond predestinatie en vrije wil, verkiezing en roeping;

–          de ontwikkeling van een specifieke ‘vrijgemaakte’ lijn in de verkiezingstheologie, met een bijzondere wisselwerking tussen ‘dogmatische’ en ‘bijbelse’  theologie;

–          inhoud en receptie van de verkiezingsleer van Karl Barth;

–          empirisch onderzoek naar het functioneren van het thema ‘uitverkiezing’ en de beleving daaromheen in de praktijk van de gemeente (prediking, pastoraat, catechese).

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

De toelatingscommissie beoordeeld vervolgens een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink. Heb je vragen over de master? Mail naar: studieadvies@tukampen.nl

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

 • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
 • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Officiële pasfoto

Tot slot: het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag.