Oude Testament

Wil je je specialiseren in het Oude Testament? Ben je aan het werk in de kerk of docent op de middelbare school en wil je je kennis van de Bijbel verrijken op wetenschappelijk niveau? Volg dan de master Oude Testament.

Een master waarin vragen rondom het godsbeeld in het Oude Testament centraal staan. Denk aan de verhouding tussen God en het geweld, de wraak en het berouw van God, de verhouding tussen monotheïsme en polytheïsme en vermeende vrouwelijke kenmerken van God.

Beroepsperspectief

De master Oude Testament is een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. In de praktijk zijn er echter genoeg mogelijkheden in het kerkelijk en maatschappelijke leven om vanuit deze opleiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps-) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast werken afgestudeerden in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven).

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
  • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag. Heb je vragen? Mail dan naar: studieadvies@tukampen.nl.

Meer weten? Mail of bel

J. Dekker

jdekker@tukampen.nl

038-4471710