MIRT – Master of Intercultural Reformed Theology

MIRT: Gereformeerde Theologie in een Global World

Aanmelden voor 1 mei

Wil jij voorbereid worden om als theoloog in de multiculturele Nederlandse samenleving of voor een christelijke organisatie in het buitenland aan de slag te gaan?

De Theologische Universiteit Kampen biedt hiervoor een geheel Engelstalig één-jarig Masterprogramma, waarin Nederlandse en internationale studenten welkom zijn: de Master of Intercultural Reformed Theology (MIRT).

Van Korea en Indonesië tot de USA en Brazilië is gereformeerde theologie nog steeds een bron van inspiratie om als christen op alle terreinen van het leven actief te zijn. Studenten uit alle delen van de wereld komen naar de TUK om samen die erfenis van Calvijn, Kuyper en Bavinck te bestuderen.

Vanuit het perspectief van interculturele theologie bezinnen we ons op de bijdrage van de gereformeerde en neocalvinistische theologie voor onze ‘global world’ vandaag, dichtbij of ver weg. Het is allereerst verrijkend om dit te doen ‘samen met alle heiligen’ (Ef. 3:18). Het opent namelijk je ogen voor de diversiteit van kerk en theologie wereldwijd en je leert met en van andere christenen uit verschillende culturen.

Wat maakt de MIRT uniek?

De MIRT biedt je de kans op:

  • Intercultureel leren van en met theologiestudenten uit verschillende culturen en contexten
  • Verdiepte kennismaking met Europese en Nederlandse gereformeerde en neocalvinistische theologie in de context van het wereldchristendom
  • Colleges van Nederlandse en internationale docenten
  • Samen nadenken over de missionaire relevantie van gereformeerde theologie
  • Academische vaardigheden ontwikkelen voor het doen van interculturele theologie in een multiculturele en multireligieuze wereld

Wat kun je met de MIRT?

Met de MIRT kun je als theoloog intercultureel aan het werk in Nederland of daarbuiten: bijvoorbeeld voor kerken, christelijke mission organisaties, missionaire projecten, met en voor migranten of NGO’s waar intercultureel werken en omgaan met diversiteit belangrijk is. Ook kun je denken aan verder onderzoek voor promotiestudie.

Meld je aan voor de MIRT als je….

  • geïnteresseerd bent in interculturele gereformeerde theologie
  • open staat voor leren van en met christenen uit andere contexten en culturen
  • een BA Theologie hebt (of een vergelijkbare WO-opleiding)

Nota bene: Je kunt zowel losse modules als het hele programma volgen!

Vragen?

Heb je vragen? Wil je meer informatie over studiemogelijkheden of nadere kennismaking? Neem dan contact op met Drs. Jos Colijn, docent en coördinator van de MIRT – jjacolijn@tukampen.nl

Aanbevelingen

In mijn werk voel en proef ik dagelijks dat ik deel ben van de kerk van alle plaatsen. Die wereldwijde verbondenheid komt samen op de één-jarig Masterprogramma Intercultural Reformed Theology (MIRT). Ik sprak bijvoorbeeld een afgestudeerde. Zijn ogen begonnen te twinkelen toen hij vertelde over de MIRT. De inhoudelijke kwaliteit, de Gereformeerde identiteit en de verbondenheid met studenten uit alle werelddelen. Deze kerkleider stond in de startblokken om nu  zijn eigen kerk te dienen, als hoofd van een Bijbelschool. Prachtig toch!

— Klaas Harink, directeur mission organisatie Verre Naasten

Ik beveel de Master of Intercultural Reformed Theology van de TUK van harte aan, want dit programma inspireert internationale studenten om gereformeerde theologie diepgaand te bestuderen vanuit een intercultureel en contextueel perspectief!

— Dr. Samuel Lee, President van Foundation Academy of Amsterdam

Het was een voorrecht om de MIRT te mogen doen. Het heeft mij geholpen om mijn eigen cultuur waarderen. Het was een echte verrassing om te zien, hoe God in onze Surinaamse cultuur bezig is. Iedere cultuur moet kritisch bevraagd worden, maar we hebben onze cultuur van God ontvangen om Hem daarmee te eren – het is de ‘taal’ waarmee we antwoorden op Gods openbaring. Ik ben verliefd geraakt op de gereformeerde traditie en Abraham Kuypers’ slogan: „geen duimbreed is er op heel ’t erf van ons menselijk leven, waarvan de Christus, die aller Souverein is, niet roept: ‘Mijn!’ Amen!

— Jor-El Saeroon, PhD-student TUK

Mijn jaar in de MIRT was een prachtig jaar. Ik heb tijdens de MIRT veel geleerd van het contact met mijn internationale medestudenten wat betreft communicatie met christenen en mensen uit andere culturen. Het heeft me voorbereid voor het werk dat ik ga doen als studentenwerker voor internationale studenten.”

— Klaas Vroom, alumnus MIRT

Meer weten? Mail of bel

J.J.A. Colijn

jjacolijn@tukampen.nl

038-4471710