Nieuwe Testament

Uniek in Nederland: Eenjarige master Nieuwe Testament

Je hebt je altijd al willen verdiepen in het Nieuwe Testament? Je bent predikant of voorganger en wil je theologische kennis uitbouwen? Kom naar Kampen voor een uitdagende masteropleiding (60 ECTS) met als afstudeerrichting Nieuwe Testament! Op wetenschappelijk niveau én met hart voor de Bijbel. Ook mogelijk in deeltijd (2 jaar).

Thema: Het apostolische evangelie in klank en weerklank. Met o.a.:

 • Actuele ontwikkelingen in de nieuwtestamentische wetenschap
 • Achtergronden van het vroege christendom
 • Bijbelse theologie in theorie en praktijk
 • Hermeneutiek en heilsgeschiedenis
 • Module ‘De apostolische kerk’ met exegesewerkstuk in kleine groepjes
 • Begeleide masterscriptie over een onderwerp naar keuze dat onder het thema valt

Toelating met een bacheloropleiding theologie, inclusief nieuwtestamentisch Grieks. Voor geïnteresseerden met theologie op HBO-niveau is een premaster mogelijk. Mail voor vragen naar: studieadvies@tukampen.nl

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig:

 • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
 • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Officiële pasfoto

Het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag.