Kerkgeschiedenis

 • in het bezit van een Bachelor-diploma en wil je grondig historisch onderzoek doen?
 • predikant en altijd al geïnteresseerd geweest in het verleden van je eigen kerkelijke traditie?
 • docent geschiedenis maar wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Nederlandse kerken?

Schrijf je dan in voor de Master Kerkgeschiedenis!

Studieprogramma

Het studieprogramma heeft een omvang van 60 ECTS.

De master Kerkgeschiedenis heet voluit ‘Confessies in meervoud: vijf eeuwen Nederlandse kerkgeschiedenis’ en bevat de volgende modules:

 • De lutheranen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw (prof. Hiebsch).
 • Het calvinisme en de confessionalisering van Europa (prof. De Boer)
 • De gestalte van de kerk in het publieke domein in de 16e eeuw (prof. De Boer)
 • De synode van Dordrecht en het ontstaan van de Canones (prof. De Boer)
 • Het neocalvinisme van de 19e en 20e eeuw (prof. Harinck)

Het is tevens mogelijk een thema te kiezen dat in de verschillende modules in het oog gehouden wordt en dat (mogelijk) voorbereid op een scriptie.

Beroepsperspectief

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven). Heb je vragen? Mail dan naar: studieadvies@tukampen.nl

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Als je de Master wilt volgen, dan is de inschrijving voor de Master Theologie Algemeen eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), maar dan wel aangevuld met een pre-master.

De toelatingscommissie beoordeeld vervolgens een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

 • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
 • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Officiële pasfoto

Het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag.