Identiteit, Ethiek en Samenleving

Afstudeervariant Master identiteit, ethiek en samenleving: voor wie toegerust wil worden om als christen verantwoordelijkheid te dragen in onze samenleving.

De samenleving daagt christenen steeds nadrukkelijker uit om hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar ook in de context van organisaties en maatschappelijke functies.

Deze interdisciplinaire master richt zich op theologen en andere academici, professionals en iedereen die een leidinggevende functie heeft, mensen die actief zijn in een politieke en maatschappelijke context, beleidsmakers en bezinners op de identiteit van christelijke organisaties.

Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke dimensie van het christen-zijn in de maatschappelijke werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief in maatschappelijke praktijken en organisaties te participeren of daar leiding aan te geven.

In deze master identiteit, ethiek en samenleving komen theologische, wijsgerige, historische en politiek-maatschappelijke disciplines samen. De master kan voorbereiden op verder onderzoek. Aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom. Heb je vragen? Mail naar: studieadvies@tukampen.nl.

Klik hier meer over het aanbod in ons masterprogramma.

Meer weten? Mail of bel

A.L.Th. de Bruijne

althdebruijne@tukampen.nl

038-4471710