De Theologische Universiteit Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk. Als universiteit willen we in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. We richten ons op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie. Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.

Wij werken aan een nieuwe website in onze nieuwe huisstijl. In het najaar nemen we tuu.nl in gebruik.

Van betekenis in een veranderende wereld

Door de studie theologie ontdek jij hoe jij een waardevolle plek kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving. Wil je meer weten? Kijk hier voor meer informatie of mail naar kennismaken@tukampen.nl.

De eerstvolgende open dagen voor de Bachelor staan gepland op donderdag 23 november 2023 en donderdag 7 maart 2024. We organiseren een open master avond op donderdag 21 maart 2024.