TU Kampen | Utrecht
verbindt Bijbel en leven

De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk. We zijn een gastvrije en open groep christenen. Als universiteit willen we in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. We richten ons op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie.

Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.

Van betekenis in een veranderende wereld

Door de studie theologie ontdek jij hoe jij een waardevolle plek kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving. Op welke manier wil jij van betekenis zijn? doe de test! In 10 vragen kom je erachter of je een coachend persoon bent, een pionier of een radicale wereldverbeteraar.

Wil je meer weten? Op donderdag 23 februari 2023 ben je welkom op de open dag voor de Bachelor theologie, op woensdag 1 maart kan je een dag colleges volgen in Utrecht. Op donderdag 30 maart 2023 organiseren we een open masteravond (in Utrecht). Het is daarnaast altijd mogelijk een meeloopdag te plannen of informatie op te vragen via kennismaken@tukampen.nl.