TU Kampen | Utrecht
verbindt Bijbel en leven

De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht vormt studenten en nieuwe generaties leidinggevenden om een waardevolle plek in te nemen in  in samenleving en kerk.  We zijn een gastvrije en open gemeenschap van christenen. Als universiteit willen we in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. We richten ons op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie.

Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.

Met jouw talent van betekenis zijn

Door de studie theologie ontdek jij hoe jij een waardevolle plek kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving.

Op donderdag 13 oktober 2022 en donderdag 23 februari 2023 ben je welkom op een voorlichtingsdag aan de Plompetorengracht 3 in Utrecht. Je krijgt informatie over de Bachelor Theologie en volgt colleges. Er staan theologiestudenten en docenten klaar om je vragen te beantwoorden. Meld je alvast aan via kennismaken@tukampen.nl. Je kunt ook mailen om zelf een meeloopdag te plannen.