TU Kampen | Utrecht
verbindt Bijbel en leven

De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk. We zijn een gastvrije en open groep christenen. Als universiteit willen we in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. We richten ons op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie.

Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.

Van betekenis in een veranderende wereld

Door de studie theologie ontdek jij hoe jij een waardevolle plek kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving. Op welke manier wil jij van betekenis zijn? doe de test! In 10 vragen kom je erachter of je een coachend persoon bent, een pionier of een radicale wereldverbeteraar.

Wil je meer weten? Op woensdag 24 mei organiseren we een meeloopdag in Utrecht. Je volgt die dag colleges met Bachelorstudenten. Op maandag 5 juni is er een extra open dag gepland.  Vragen? Mail naar kennismaken@tukampen.nl.